ห้างหุ้นส่วนจำกัด งูเหล็กไทย ท่อตัน ส้วมตัน ท่ออุดตัน ชักโครกตัน ชักโครกอุดตัน เครื่องล้างท่อ บริการแก้ไขปัญหาท่อตันทุกชนิด

ก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย รหัสสินค้า: 03 ราคา 200.00 บาท
(ชีล์ดพลาสติดใส บรรจุเป็นแพคๆละ 6 ก้อน)
คุณสมบัติ:
ก้อนจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสีย BIO WATER TREATMENT "Green Magic" *ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล-ของเสียก้นบ่อ ขจัดคราบไขมัน
กำจัดกลิ่นเหม็น *ลดค่าBOD ปรับค่าpHในน้ำให้สมดุล
เพิ่มออกซิเจนและลดแอมโมเนียในน้ำ
*ช่วยลดปริมาณขี้เลน เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียจากก้นบ่อ
*ย่อยสลายกากไขมัน คราบไขมันผิวน้ำและสลายฟอสเฟต
*กำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำ-ดินเสีย กองขยะและท่อระบายน้ำได้ดี
*สร้างไรแดงขนาดเล็ก กำจัดสาหร่ายน้ำตามระบบธรรมชาติ

วิธีใช้: *บ่อดักไขมัน,ถังบำบัดน้ำเสียขนาดไม่เกิน 1,000 ลิตร ใช้ในอัตราส่วน ก้อนจุลินทรีย์ Green Magic เดือนละ 1 ก้อน BIO WATER TREATMENT บำบัดธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยธรรมชาติ